Kompis Utleie AS

René Lindahl startet Kompis Utleie AS i November 2014, da han fikk idéen om utleiebedrift etter å ha kjøpt en CAT minigraver til å grave på sin egen tomt. Etter å ha laget en markedsanalyse og en kalkyle for utviklingspotensialet i en slik utleiebedrift, bestemte han seg for å prøve dette mer ut.

René har talenter for mekanikk, hydraulikk og økonomi. Han er verkstedansvarlig, og står for innkjøp og regnskap. René så på kort tid behov for noen med et annet kompetanseområde, og som kunne bidra med et nytt tankesett og innovativ tankegang. I begynnelsen av det kommende året, så presenterte han sin forretningsidé for Fredrik, som allerede våren 2015 var begynt å kjøpe aksjer i bedriften, og deltok aktivt i bedriftens hverdag, utvikling og styre. Fredrik har talent for tekniske ting, og har en bredere forståelse for løsninger på data og mobil. Dette gjør at han i dag har ansvar for markedsføring, design og overflatebehandling på verksted. Fredrik har gjennom sine studier dessuten kompetanse innen rettsvitenskap, som på sin måte kan komme godt med. På en slik måte utfyller de to medeierne hverandre, og gjør grunnlaget for bedriften svært kompetent.
Ved å sørge for det meste av driften selv, holder vi utgiftene våre nede, noe som gjør det mulig for oss å være konkurransedyktige på pris.

2015 ble en testrunde for bedriften og de investeringer som er gjort for å få Kompis Utleie dit det er kommet i dag. Året gikk bra tatt i betraktning at vi drev det meste på en gressplen langs RV44. Vi bestemte oss så for at vi ønsket å satse det vi kunne på denne bedriften, og vi tok ting et steg videre: Høsten 2015 begynte vi å flytte inn i egne lokaler med kontordel, verksted, møte- og kurslokaler. Ved generalforsamling av desember 2015 ble Fredrik skrevet inn som medeier i Kompis Utleie AS, og jobber i dag som markedssjef på fulltid sammen med daglig leder. Vi er stadig i utvikling, og etterstreber å være nyskapende. Vi ønsker å gjøre utleievirksomhet som et mer attraktivt valg for både privat og næringsdrivende, samtidig som vi holder konkurransedyktige priser og høy kundeservice.

Her kan du se vår Youtube kanal:
https://www.youtube.com/channel/UC9ruc868bOrQJKGdYIWXj7w

Twitter: https://twitter.com/Kompisutleie
Instagram profil: https://www.instagram.com/kompisutleie/

Kontaktpersoner:

Fredrik Osaland

Markedssjef

m. 458 14 187

René Lindahl

Daglig leder

m. 475 01 504