Tak og Mur Norge AS

Tegltak fornying

Et rent tegltak er mulig

Alle type tak skal vedlikeholdes, også tegltak! Ser taket skittent ut eller er det skadet? Da kommer fort spørsmålet «må jeg bytte?». Vi mener at så lenge at undertaket er bra behøver man ikke å bytte, tegl tak lever helt til det sprekker. Teglstein er et naturprodukt og har veldig lang levetid.

For å få taket fritt for mose og skitt igjen tilbyr vi ulike løsninger avhengig av type modell på sten, undertakets tilstand og type skitt. Vann trenger ikke gjennom denne type takstein slik at vi bruker her en løsning med antialgemiddel. Dette bruker vi i kombinasjon med isonitt-hydro som er et nano basert middel. Denne væsken er gjennomsiktig, noe som gjør at slitelaget man legger på et usynlig.

Taket får da et usynlig selvrensende lag og fargen blir fremhevet.

Hvordan?

Vi legger først et lag med antialgemiddel på taket og lar det virke noen dager.

Hvis mulig, avhengig av type stein, vasker vi taket forsiktig med meget varmt vann for å få rengjort best mulig.

Taket behandles 2 ganger med isonitt-hydro. Resultatet blir et beskyttende lag mot fukt, mose, alger og annen forurensing.

Om det ovenstående ikke lar seg gjøre på grunn av takets- eller steinens tilstand har vi flere andre type løsninger som gjør at taket får en finere utseende.

Ta kontakt for en uforpliktende befaring.

Kontaktpersoner: