Svart arbeid, mørke tanker..

Hva gjør det med oss å utnytte folk 
for å oppfylle egne hverdagsbehov?

Da jeg var elleve år, stjal jeg en sjokolade i nærbutikken vår. Jeg var enten en skikkelig udugelig tyv, eller så hadde jeg maks uflaks, for jeg ble tatt på første forsøk.

Det er fortsatt litt vanskelig å sette ord på følelsene mine i det øyeblikket. Angsten for hva som ville skje når alle fikk vite. Kroppen var iskald, magen mørk, varm og uggen. Jeg har aldri, verken før eller siden, skammet meg mer.

Hvorfor følte jeg så mye for en sjokolade som kostet 5 kroner? Det var selvsagt fordi jeg hadde lært og visste at det er fundamentalt galt å stjele. Det kleber­ noe ekkelt, nesten noe ondt, ved dem som bryter samfunnets grunnleggende normer.

Å stjele er ikke bare en handling, det gjør noe med deg, definerer deg både i egne og andres øyne.

LES MER: En av fem godtar svart vaskehjelp

Alt henger sammen

Vi som ­lever i Norge i dag er vokst opp med at vi får stadig større ­mulighet til å skaffe oss det vi vil. Vi har vært gode til å fordele det vi skaper. Derfor kan mange­ fikse på hus og hytter så de blir slik vi har drømt om, eller skaffe­ hjelp til det vi ikke synes vi ­rekker å gjøre selv.

Det er fint. Men i dag kjøpes en stor andel av disse tjenestene i et svart arbeidsmarked, der de som utfører dem kommer særs dårlig ut.

Vi bør tenke på hva det gjør med oss som mennesker når vi setter egne behov så høyt at vi er villige til å utnytte sårbare folk.

Hva betyr det at eget velbehag får oss til å underbetale andre mennesker, utsette dem for slitasjeskader og arbeidsulykker uten noe som helst sikkerhetsnett?

Dette handler ikke om folk langt borte på en fabrikk i Kina. Dette er mennesker vi møter og snakker med, ofte gjennom år. Hvilke verdier er det vi omfavner,­ hva lærer vi barna våre når vi handler slik mot mennesker så nær oss?

Vi vet at alt henger sammen med alt, og at holdninger og verdier skapes hjemme. De aller­ fleste av oss ville aldri vurdert å stjele ting vi ønsker oss, men ikke har råd til å kjøpe.

Kriminelt

Folk sier at de synes­ det er galt å handle svart, det ser vi når vi gjennomfører hold­ningsundersøkelser. Men en spørreundersøkelse tankesmien­ Agenda har fått utført, viser at nesten halvparten av dem som har kjøpt vasketjenester de siste­ to årene, gjør det svart. Blant dem som har kjøpt snekker-, ­maler- eller murertjenester, oppgir én av fire det samme.

Disse tallene omfatter bare de som faktisk vet at de kjøper svarte tjenester. Vi kjøper stadig flere tjenester privat, og alt tyder på at det vil øke framover, også den svarte andelen.

Om svart arbeid er dårlig, er ikke så mye å lure på. Alle er enige­ om at det er mange gode grunner til at det er forbudt. Svarte tjenester utkonkurrerer seriøse bedrifter, og de skikkelige jobbene de kunne skapt.

Før var svart arbeid på privaten at du betalte naboen din ­under bordet for å gjøre litt ­ekstra snekkerarbeid i helgene, eller være dagmamma en ­periode. Dette var folk som levde godt innenfor det sosiale sikkerhetsnettet.

I dag handler det om en framvoksende underklasse av under­betalte arbeidsinnvandrere, som står på bar bakke hvis de blir syke eller skadet på jobb og ikke har pensjonsrettigheter når de blir gamle, selv om de har jobbet hele livet. Sjokkerende store deler av det svarte markedet er uløselig knyttet til hard, organisert kriminalitet, som narkotika- og menneskehandel.

Stort omfang

Agendas ­beregninger tyder på at nordmenn 
kjøper tolv millioner renholdstimer i året. Hvis halvparten av disse timene omsettes svart, betyr det flere tusen mennesker som jobber helt uten rettigheter.

Er skattetapet i Norge på nivå med det svenske, går fellesskapet vårt årlig glipp av 60 milliarder skattekroner. Til sammenligning antar man at alle butikktyverier i Norge årlig utgjør omtrent seks milliarder kroner – totalt.

Min karriere som tyv ble veldig kort. Mange barn og ungdommer­ stjeler litt i butikken. De aller fleste slutter med det i god tid før de blir voksne. Heldigvis, både for dem og for oss som samfunn.

Med svart arbeid er det ­omvendt. Vi begynner å kjøpe slike tjenester som godt voksne, og vi fortsetter med det i stort omfang. Det former samfunnet vårt, men det former også oss selv.

Kaia Storvik, nestleder i tankesmien Agenda.

Kilde: Vårt Land, Publisert 24. august 2015.

Link