Råder ungdommen til å glemme yrkesfag og heller gå på NAV

Kornmo_3772

Kravet om norsk fagbrev må inn i byggebransjen hvis det skal være noe vits for norsk ungdom å satse på yrkesfag, mener murer Eirik Kornmo.

– Når ungdom spør meg om lærlingeplass, så gir jeg dem mitt ærlige råd: Det er ingen framtid for unge å ta yrkesfag. Gå heller på NAV!

Murer Eirik Kornmo (53) mener utviklingen i den norske byggebransjen går i gal retning og at de som taler varmt for yrkesfagene kaster blår i øynene på  norsk ungdom.

I en annonse i Aftenposten for sitt firma Murerkompaniet Oslo AS gir han klar beskjed:

«Dessverre ønsker alle partier på Stortinget å avskaffe fagbrev som kompetanse. De støtter import av ufaglærte. Derfor er det ingen fremtid for unge å ta yrkesfag. Gå heller på NAV», lyder oppfordringen.

– Det er litt av en kalddusj du gir ungdom med lyst til å velge yrkesfag?

– Selv om du tar yrkesfag, får du ikke fast jobb. Du blir leid inn på prosjekter. Når stat og kommune har byggeprosjekter, velger de en entreprenør. Så henter entreprenøren inn ufaglærte. Byggebransjen er kanskje den verste cowboy-bransjen av alle. Her kopierer firmaene opp ID-kort og deler ut, sier Kornmo og fortsetter:

– Hvem som helst kan hentes inn. Hadde jeg fått et oppdrag med stortingsbygningen i morgen, kunne du ha fått jobb der med oppussing.

Han understreker at problemet ikke er utenlandske håndverkere som sådan, men ufaglærte håndverkere.

– Du råder de unge til heller å velge NAV?

– Du får ikke boliglån med midlertidig ansettelse og lav lønn. Du får ikke planlagt livet ditt. Det er synd at en hel ungdomsgenerasjon som vil bli noe annet enn advokater og leger har så dårlige utsikter. Jeg hører unge med fagbrev som får tilbud om å være arbeidsledere for en gjeng med ufaglærte øst-europere. Det orker de ikke i lengden.

Murer Eirik Kornmo fikk mange reaksjoner da han rykket inn denne annonsen i Aftenposten. Her fraråder han norsk ungdom å ta yrkesfag.

Tidligere i høst gikk LO og NHO sammen om et krafttak for yrkesopplæringen. De to hovedorganisasjonene listet opp en rekke tiltak for å få flere til å ta fagbrev og bidra til at bedriftene tar inn lærlinger, blant annet bedre samarbeid mellom skole og næringsliv, rekruttering av flere yrkesfaglærere og vektlegging av mer praktiske ferdigheter i grunnskolen.

Hvert år er det flere tusen søkere til lærlingeplasser uten tilbud.

– Det er rart å høre politikerne snakke om behovet for arbeidskraft i Norge, når du ser at de unge nesten ikke får jobb. Alle partier svikter. Ungdomspartiene på Stortinget er en tragedie. Der er det heller ingen som har praktisk erfaring fra yrkesfag, sier Kornmo.

– Hva kan politikerne gjøre for å reversere den utviklingen du beskriver?

– Det må komme krav om norsk fagbrev for de som skal utføre arbeidet. Det kunne gitt oppdrag til bedrifter med norske lærlinger. Hva er vitsen med å ta en tre- eller fireårig yrkesskole hvis du ikke får jobb? Da er det bedre å jobbe i kassa på Rema.

– Du driver selv firma. Hvem jobber for deg?

– Jeg har trappet en god del ned og jobber nå mye alene. Min generasjon kan nok fortsatt ha en gullalder foran oss, fordi det er så norske håndverkere. De få norske murerne som er igjen kan nok overleve, sier Kornmo.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik sammen med Malin Lund Flaglien, som onsdag deltok i leder for en dag-prosjektet. Malin går selv på yrkesfag og har vært med på å utforme LOs svar til Nettavisen.

– Jeg skjønner at Kornmo er frustrert. Vi ser at mange bransjer sliter med grov arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Å resignere og oppfordre unge til heller å velge NAV er likevel svært uklokt, sier Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO, til Nettavisen.

– Skal man komme problemene til livs trenger vi en regjering som hele tiden kommer med nye tiltak for å stoppe kriminaliteten som undergraver en rekke norske bransjer. Dagens regjering har mer en «vente å se» politikk. Det kan bli skjebnesvangert, sier hun.

LO-sekretæren sier hennes organisasjon har jobbet lenge med strenge krav til ordnede forhold på offentlige byggeplasser, at lærlingtilskudd skal økes og at man skal gi yrkesfag den status det fortjener.

 

– Vanskelig å prioritere norsk fagbrev

Hun tror likevel det blir vanskelig å gjøre som Kornmo foreslår, å stille krav om norsk fagbrev i norsk byggebransje.

– Å prioritere de som har norske fagbrev vil være en svært vanskelig øvelse. Både med tanke på internasjonalt regelverk og praktisk gjennomføring, sier hun.

Hun oppfordrer mureren til å gå veien via sin egen bransjeorganisasjon i NHO, og presse på for at også arbeidsgiversiden må jobbe for å bevare norske lønns og arbeidsforhold.

– Man må ikke gi opp ungdommen og den viktige yrkesfagveien. Norge kan og skal ikke klare seg uten en stor gruppe unge som kan viktige håndverk. Dette er en forutsetning for å opprettholde viktige arbeidsplasser, produktivitet og innovasjon, sier Hessen Følsvik.

Kilde: Nettavisen

Bilder: LO & Nettavisen.