Pressemelding

bsa_front_page_featured_image

Kjøper du svart arbeid risikerer du fengsel

Bekjemp Svart Arbeid AS lanserte 31. august 2015 en unik nettportal med målsetning om å samle seriøse norske bedrifter i kampen mot svart arbeid, økonomisk kriminalitet og sosial dumping. Svart arbeid undergraver de seriøse bedriftenes mulighet til å konkurrere og overleve.

En tredel av oss innrømmer å ha kjøpt eller vurdert å kjøpe svart arbeid. Dette kommer fram i Fafo-rapporten datert mars 2014 – Privatmarkedet i Byggenæringen. Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem.

En prinsippdom i Høyesterett åpner for at nordmenn som handler svart kan havne bak murene. For to år siden ble det utarbeidet en rapport for The Shadow Economy. Der anslås det at det svarte markedet i Norge utgjør 450 milliarder kroner. Til sammenligning var det norske statsbudsjettet på 1000 milliarder kroner samme år.

– Det er prisverdig at håndverkere og andre som på kroppen har opplevd hvor ødeleggende svart arbeid er for norsk arbeidsliv og økonomi, bidrar til å informere forbrukerne om konsekvensene av svart arbeid både for dem selv og samfunnet, sier Unio-leder Anders Folkestad.

– Vi oppfatter at Bekjemp Svart Arbeid AS er et supplement til Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), etablert av Skatteetaten og som Unio er en del av. Vi trenger alle gode krefter i kampen mot svart arbeid og svart økonomi, legger Folkestad til.

Unio har tidligere foreslått at det opprettes en varslingsside hos Skatteetaten der privatpersoner kan legge inn bekymringsmelding knyttet til svart arbeid.

– Det er viktig å engasjere forbrukerne i denne kampen. På Bekjempsvartarbeid.no vil forbrukerne etter hvert få tilgang til selskaper innen ulike bransjer som driver seriøst. Det vil være god forbrukerhjelp, sier Unio-lederen, og legger til:

– Politiet må trappe opp kampen mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. De ulike etatene må samarbeide systematisk. Det å ha et miljø drevet av erfarne forretningsfolk som man finner i Bekjemp Svart Arbeid AS, kan være til god nytte i dette arbeidet.

 

Pressekontakt:

Kolbjørn Holmen på telefon 467 90 550.