Elektro Union AS

Elektrounion AS er et innkjøpslag for små og mellomstore elektroentreprenører. Dette fordi våre medlemmer skal få best mulig betingelser uavhengig av størrelse.

Elektrounion AS startet i 2006 med 20 medlemsbedrifter. Ved inngangen til 2015 har vi mer enn 400 medlemsbedrifter, med en stab på over 1200 ansatte. Per dags dato har vi avtale med 4 grossister og vi regner med et innkjøpsvolum i 2015 opp mot 350 millioner. 

I tillegg har vi avtaler som bedrer medlemmenes betingelser på forsikringer, biler, drivstoff, telefoni, arbeidsklær, verktøy, og mye mer. 

Vi ønsker å gjøre hverdagen til det enkelte medlem mer effektiv og lønnsom. Vi bruker tiden vår til å forhandle frem avtaler for medlemmene, slik at hvert enkelt medlem slipper å bruke tid og energi på disse oppgavene. Vi har på vår hjemmeside lagt ut hjelpeverktøy for egen HMS / Internkontroll, Internkontroll for bedriftskunder og borettslag, 5 sikre, FDV og mye mer.  

Januar 2011 startet vi opp egen avdeling i Bergen. Ove Eriksen er regionssjef i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre. 

Oktober 2012 startet vi opp egen avdeling i Trondheim. Det er Bjørn Strømsnes som er regionssjef i midt Norge og nordover. 

Mars 2013 startet vi avdeling i Egersund. Asbjørn Remme er regionssjef i Telemark, Agder og Rogaland. 

I Oslo finner du Jan Langseth og Dag Hakstun. Vi holder vi til i flotte lokaler i Kværnerveien 5, er du i nærheten er du hjertelig velkommen. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, se kontaktinfo.