BYGGOPP Rogaland AS

BYGGOPP Rogaland, Opplæringskontor for Bygg- og Anleggsteknikk AS er et privat aksjeselskap som eies av en rekke bedrifter og organisasjoner i bransjen. Opplæringskontoret ble stiftet i 1977, og har som målsetning å legge til rette for best mulig opplæring av lærlinger i våre medlemsbedrifter. Opplæringskontoret har i dag rundt 500 medlemsbedrifter her i Rogaland, og tar inn ca. 250 lærlinger hvert år. For tiden så har vi opplæringsansvar for over 550 lærlinger og er dermed et av Norges største opplæringskontor innenfor bygge bransjen.

Medlemskapet i BYGGOPP bør og skal være et kvalitetsstempel!

Vi i BYGGOPP har opplæringsansvaret, mens den bedriften som lærlingene er ansatt i har arbeidsgiveransvaret. BYGGOPP Rogaland ønsker å bidra i kampen mot svart arbeid!

2Bilde1

 

 

 

 

 

Svart arbeid – er det så farlig, da?

Svart arbeid er ulovlig. Både arbeidsgivere og arbeidstakere kan bli straffet for økonomisk kriminalitet ved svart arbeid.

Svart arbeid er umoralsk. En arbeidstaker som ikke betaler skatt, bidrar ikke til fellesskapet. På denne måten er det å arbeide svart nesten det samme som å stjele fra de andre i samfunnet.

Hva blir egentlig konsekvensene når du eller jeg betaler svart for en tjeneste?

I tillegg til å være ulovlig og umoralsk kan svart arbeid få store økonomiske og andre konsekvenser for arbeidstakeren:

  • ingen lønn under sykdom
  • ingen feriepenger
  • ingen pensjonspoeng
  • ikke rett til dagpenger ved arbeidsledighet
  • ingen arbeidsulykkesforsikring
  • ikke mulighet til å låne penger i banken
  • ingen arbeidsavtale – ingen sluttattest – ingen dokumentert arbeidserfaring – vanskelig å få nytt arbeid

 

Hvert år mister staten mange millioner kroner i skatteinntekter, arbeidsgiveravgifter og trygdeavgifter på grunn av svart arbeid. Dette er penger som skulle ha vært med på å betale for velferdssamfunnet.

Betaler du svart, vil staten ikke få inn merverdiavgiften. Og i neste omgang vil det offentlige (kommunen, fylkeskommunen og staten) få lavere skatteinntekter. «Men,» sier du kanskje, «gjør det noe om staten og kommunen går glipp av noen få skattekroner, da?»

Når det offentlige får lavere skatteinntekter, blir det mindre penger til bruk på offentlige tjenester. Tenk bare på hva det offentlige egentlig leverer. Kutt i offentlige tjenester kan for eksempel føre til at skolene får færre lærere, at vi får færre sykehjemsplasser, at vi får lengre sykehuskøer, at våre pensjonsutbetalinger blir lavere og at vedlikeholdet av veiene blir dårligere. Disse forholdene påvirker oss direkte i vår hverdag.

For de næringsdrivende er det et problem at konkurrerende firmaer tilbyr tjenester mot lavere svart betaling. Næringsdrivende blir utkonkurrert av useriøse aktører som tilbyr lavere priser. Lokale næringsdrivende forteller at de blir utkonkurrert av useriøse leverandører. Hvis seriøse næringsdrivende blir utkonkurrert av svart virksomhet, vil det føre til færre arbeidsplasser.

En lærling i dag er en fagarbeider i morgen! Med færre næringsdrivende vil det også kunne bli færre lærlingplasser til våre ungdommer som skal ut i arbeid. Lærlingplasser er avgjørende praksis for flere yrkesfag.

Vil vi ha det slik? Ønsker vi å være så «lure» og korttenkte at vi faller for fristelsen å betale svart? Burde ikke disse store summene brukes til å utvikle regionen vår? Når vi ser nærmere på konsekvensene, er svaret på mitt innledende spørsmål helt opplagt: Det er farlig å betale svart for en tjeneste!

Hva kan du og jeg gjøre? Alle kan bidra til å opprettholde markedet for seriøse næringsdrivende. Du kan be om en kvittering og en faktura. I tillegg hjelper det hvis du betaler med bankkort eller via nettbank.

En lærling i dag, er en fagarbeider i morgen!

Les mer om oss her.