Nyhetsbrev 22 november 2016

thoi78y2

Opsjonsavtale med Anbudstorget.no

Bekjemp Svart Arbeid AS (BSA) har siden april 2016 forhandlet med Anbudstorget vedrørende en opsjonsavtale. Avtalen ble inngått og signert i september. Det har lenge vært et sterkt ønske fra våre medlemmer om å få på plass en anbudsportal. BSA har på dette grunnlag fremforhandlet en avtale om strategisk samarbeid med Anbudstorget.no. Kort fortalt innebærer denne avtalen at Anbudstorget går inn på eiersiden i BSA. Sammen starter vi jobben med å utvikle plattformen som danner grunnlaget for et elitetorg. Dette for å fremheve de seriøse bedriftene i markedet.

 

Veien videre 
BSA vil nå ha fokus på å øke medlemsmassen da det kreves et visst antall bedrifter fra hvert fylke for å legge grunnlag for satsningen. BSA har sammen med alle medlemmer fullt fokus på bekjempelse av svart arbeid. Ved en stor medlemsmasse vil vi ha kraft og gjennomslag i viktige saker for bekjempelse av svart arbeid.
En av våre fanesaker er at forbrukerne på privat markedet vil få refundert helt eller delvis mva på investering i egen eiendom.

Tips
Både medlemmer og publikum har bidratt til mange tips som har hatt direkte tilknytting til svart arbeid og økonomisk kriminalitet. Tipsene blir grundig gjennomgått og distribuert videre til riktig etater og instans.
Vi oppfordrer medlemmene våre å fortsette med å bidra, enten du vil fremstå anonymt eller med navn. Dette har virkning. Skjemaet finnes på våre hjemmesider.

bsa2

Sammen skaper vi endring!
Kontakt

bsa@bekjempsvartarbeid.no
www.bekjempsvartarbeid.no

 

Copyright © 2016 BSA, All rights reserved.
BEKJEMP SVART ARBEID AS
Org nr:915 250 408