Forslag til samarbeid med norske medier:

Det vil være essensielt for oss å ha en oppdatert nyhetsseksjon av høy kvalitet hvor brukerne våre kan finne relevante artikler. 

Vi ønsker å inngå en gjensidig fordelaktig avtale med dere. Når dere ferdigstiller en artikkel/sak som omhandler vår tematikk, sender dere denne til oss. Vi kan da publisere denne på våre nettsider i sin helhet, eller i utdrag. Vi henviser til dere som kilde og dere får promotering samtidig som dere får et bredere publikum. 

Vi kan opplyse at det allerede er aviser vi har inngått en slik avtale med og alle er svært positive til denne ordningen. Jo flere vi kan samarbeide med, jo høyere kvalitet og større bredde blir det i nyhetsseksjonen vår.

476 13 252

Du kan gjøre en forskjell

Tips oss!

Tips oss om svart arbeid

Alle tips er annonyme!

Please wait...