Dukker opp flere ulovligheter mens de leter

I to år har A-krim i Bergen arbeidet med å avdekke arbeidslivskriminalitet, men ennå har de ikke oversikt over omfanget. – Det dukker stadig opp noe nytt mens vi undersøker, sier A-krimlederen.

– Dialog med bransjen er vesentlig for innsatsen vår, understreker A-krimleder, Kristi Skaar i skatt vest. Hun holdt foredrag for Byggmesterforbundets formannskonferanse fredag sammen med Øystein Andersen. Han er tilsynsleder i Arbeidstilsynet og samordner arbeidet mellom de ulike etatene i A-krim.

Les mer om hva A-krim leder i Bergen, Kristi Skaar og tilsynsleder i Arbeidstilsynet Øystein Andersen har å si her.