Snekkerbjørn AS

Vi er en solid byggmester bedrift med 19 medarbeidere, hvorav 2 første-års lærlinger og 2 andre-års lærlinger, 11 tømrere,
1 regnskapsansvarlig, 1 prosjektleder, 1 HMS, marked og personalansvarlig og daglig leder.

Bjørn Johansen som er daglig leder og byggmester, tar seg av den daglige driften, beregner anbud og sender ut tilbud på servicearbeider. Det er som oftest han som kommer til deg på befaringer. Og han sørger for å sende rett person til den jobben du vil ha utført.
Ørjan Lund er prosjektleder, og beregner anbud på hovedsaklig tilbygg og nybygg. Det er som oftest han som kommer til deg på befaringer på denne type oppdrag, og han som sørger for å sende rett personer til den jobben du vil ha utført.
Ingunn Dagsloth jobber på kontoret og har ansvaret for driftsregnskapet, lønnsregnskapet og forefallende kontor/administrasjon, og hun svarer tlf når Du ringer.
Winnie-Elisa Andersen har ansvaret for bedriftens HMS system, markedsansvarlig for oppfølging av eksisterende og nye kunder. Hun er også personalansvarlig.

Vi leverer i dag til:

Privatpersoner
Borettslag
Forsikringsselskap

Bedriften har en unik kombinasjon ved at vi tar oppdrag alt fra nybygg, tilbygg, renovering, rehabilitering og mindre servicearbeider.

Behov for snekker ?

Vi spesialiserer oss på:

Vannskader
Brannskader
Renovering
Tilbygg
Restaurering
Taktekking

Ta kontakt for uforpliktende befaring!

Sertifisering:

Kontaktpersoner:

Bjørn Johansen

Daglig leder

m. 915 28 700