Arbeidslivs-kriminalitet- brev til politikere i Akershus

Bygmesterforbundet sendte 20 august brev til politikere i Akershus vedrørende arbeidslivskriminalitet. 

Les brevet i sin helhet her og vedlegget her.

 

Kilde: Byggmesterforbundet.