Legg inn anbud på en malerjobb og se om du vinner!

 • Lønn (174,- er lovfestet minimum tarifflønn)
  Pensjonsutgifter (tjenestepensjon minimum 2% av lønn)
  Arbeidsgiveravgift 24
  Feriepenger 22
  Forsikring 4
  Husleie/Strøm 5.5
  Sosiale kostnader/HMS 5
  Materiell / utstyr / kjemi 23
  Administrasjon 85
  Bedriftens påslag
  Moms (25%) 95
  Total timepris
 • Lønn Var det noen som tar tarifflønn? Nei, la oss trekke fra litt her...
  Pensjonsutgifter 0
  Arbeidsgiveravgift 0
  Feriepenger 0
  Forsikring 0
  Husleie/Strøm 5.5
  Sosiale kostnader/HMS 0
  Materiell / utstyr / kjemi 23
  Administrasjon 85
  Bedriftens påslag Her kan du alltids legge på litt ;-)
  Moms (25%) 0
  Total timepris
 • SLIDE 5

 • SLIDE 6

 • SLIDE 7

476 13 252

Du kan gjøre en forskjell

Tips oss!

Tips oss om svart arbeid

Alle tips er annonyme!

Please wait...