Advarsel..

Skal du hyre håndverker? Advokat advarer mot selskapsform. BSA er enig å har tatt opp dette temaet før.

Les hele saken under:

___

Naboer som skulle bygge ut tomannsbolig tilkjent 2,6 millioner kroner i erstatning fra arkitekt.

 

– Penger, en lav sum, viser seg å være viktig for folk når de velger håndverkere. De får oftere et dårligere produkt og ender de i rettslig tvist blir det mye dyrere enn om de hadde valgt en dyrere, mer seriøs aktør, sier advokat Torstein Bø i Advokatfirmaet Skarpholt til oss.

Bø vil advare forbrukere mot å inngå avtaler med håndverkere i NUF-selskaper.

NUF er en norsk avdeling av et utenlandsk foretak. Man etablerer et selskap med begrenset ansvar for innehaveren, for eksempel i Storbritannia, hvor man kan opprette et slikt selskap for ett pund.

Det kalles et limited-selskap (Ltd-selskap) og gjør at innehaveren/eieren av selskapet har begrenset personlig ansvar.

Oppretter man et norsk aksjeselskap (AS) må man til sammenligning ut med 30.000 kroner, tidligere 100.000 kroner.

Når Ltd-selskapet er etablert, kan man opprette et NUF i Norge. NUF-selskapet har ikke rettslig handleevne, noe som betyr at man hverken kan inngå kontrakter med eller saksøke selskapet. Man må gå på det utenlandske hovedselskapet, som i noen tilfeller ikke er så lett å finne.

 

Det kan også være vanskelig å avgjøre hvorvidt man kan saksøke i Norge eller utlandet, samt hvilket lands regler som skal gjelde, ifølge Bø.

– Det gjør situasjonen usikker og vanskelig for forbrukere når håndverkere driver med slike selskapskonstruksjoner, sier Bø.

– Du vil advare forbrukere mot å hyre håndverkere med NUF-selskaper?

– Ja, det vil jeg gjøre. Grunnen er som følger: Har du inngått avtale med et norsk AS som har en aksjekapital og selskapet går konkurs er det regler for hvordan konkursen og kravene skal håndteres, sier Bø.

Et aksjeselskap kan i utgangspunktet ikke avvikles uten at kreditorene varsles. Disse reglene gjelder ikke for NUF-selskaper. Hovedselskapet, ltd.-selskapet, kan for eksempel avvikles og NUF-et slettes uten at de som har krav mot selskapet blir varslet, ifølge Bø.

Du er ikke garantert erstatning eller lignende selv om selskapet er AS, men systemet er sikrere, mener Bø.

– De mer rutinerte, useriøse håndverkerne har ofte innrettet seg sånn at det ikke er noe å hente uansett. Huset står på barna eller ektefellen, eller så er selskapet NUF.

Bø kjenner til lignende saker der forbrukeren ikke har fått kompensasjon i forbindelse med mangler fordi selskapet har vært et NUF.

Nylig representerte Bø naboer i en tomannsbolig i tingretten. De hadde hyret en arkitekt til å bygge ut kjelleren i tomannsboligen deres, men måtte på et tidspunkt stoppe arbeidet da det ikke var tilfredsstillende.

Selskapene var av typen NUF/Ltd., utenlandske selskap med begrenset ansvar, noe personene som hyret arkitekten aldri fikk opplysninger om, ifølge Bø. Retten mente likevel arkitekten var personlig ansvarlig.

En takstmann mente de burde rive tilbyggene helt ned til grunnen og så fundamentere og bygge dem opp på nytt.

«Til dags dato aldri har sett så mangelfullt arbeid som her. Det var en total mangel på kompetanse og oppfølgning … Det var en gedigen svindel i forhold til en som hadde bestilt en jobb.», uttalte takstmannen.

I retten vant naboene saken og ble tilkjent 2,6 millioner kroner fra arkitekten personlig, men dommen er anket og ikke rettskraftig.

Gjør du dette? Mindre sjanse for at det går galt

Advokat og fagansvarlig for kjøpsrett i Help forsikring, Simen Grønn Kleveland, har erfaring med samme typen saker, men mener man har en utfordring med AS som tilbyr samme typer tjenester etter at aksjekapitalkravet ble senket fra 100.000 kroner til 30.000 kroner.

– Retter du et stort krav mot et selskap med lav aksjekapital kan eiernes terskel for å selge selskapet eller slå det konkurs være lavere enn om eierne hadde hatt mye å tape ved å gjøre nettopp det. Vi har sett at selskaper med lav aksjekapital og uten verdier overføres til nye eiere med hundre prosent eierandel etter at de har fått et stort krav mot seg. De tidligere eierne har da tappet selskapet for verdier slik at det ikke er noe å hente selv om man får en dom mot selskapet, sier Kleveland.

Uavhengig av om selskapet er organisert som et AS eller som et NUF anbefaler han at man uansett foretar en grundig bakgrunnssjekk før man engasjerer selskapet til å utføre en tjeneste.

 

Vurder hovedselskapet hvis selskapet du hyrer er et NUF, tipser Kleveland om. Hvis hovedselskapet går konkurs i landet der det har sitt hovedkontor kan det føre til at NUF-et slettes i det norske foretaksregisteret.

– Har selskapet god økonomi og fornøyde kunder er det liten sjanse for at det går galt. Er selskapet opprettet for en måned siden, har dårlige eller ikke-eksisterende tall og ingen fornøyde kunder er det grunn til å vurdere andre, sier Kleveland.

Han påpeker at man har organisert seg som NUF for å spare kostnader, men at det ikke trenger å bety at selskapet er mer useriøst.

– Vi har flere saker der det er mindre AS som prøver å gå under jorden, sier Kleveland.

Forbrukerrådets tips for bakgrunnssjekk

Forbrukerrådet anbefaler at man sjekker referansene til firmaene man får tilbud av. I tillegg til å sjekke den offisielle informasjonen om firmaet.

 

Tar håndverkeren under 400 kroner pr. time?

Vær skeptisk om håndverkeren tar mindre enn 400 kroner timen, har Jens-Morten Søreide, fagkonsulent i Byggmesterforbundet, tidligere anbefalt oss.

– Klarer man å leve for under 400 kroner inkludert moms kan du begynne å stille spørsmål til hvordan de skal klare det. Det er enten underbetalte ansatte eller at de ikke betaler moms, sier Søreide.

– Rundt 500 kroner timen er vanlig pris.

Søreide anbefaler at man er forsiktig med anmeldelsene av håndverkere på nett.

– Vi har hørt om en del seriøse foretak som er blitt slaktet på nett, fordi venner av den som fikk utført oppdraget bes om å sende inn negative anmeldelser. Andre får mye skryt uten å ha gjort en eneste jobb. Jeg ville bedt om skriftlige referanser og å få snakke med personene de har jobbet for, sier Søreide.

Artikkelen er hentet fra Stavanger Aftenblad 3 januar 2017.

Skrevet av Synne Hellum Marshhauser.

Bilde av Kleveland tatt av Help Forsikring.