10 grep mot arbeidslivskriminalitet

Unio, LO, KS, NHO og YS sammen med skatteetaten er enige om 10 strategiske grep mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner.

Det siste året har flere kommuner vedtatt å gjøre en ekstra innsats mot sosial dumping begrenset til bygg. Det har ikke eksistert en felles vedtaksveileder for å hindre arbeidslivskriminalitet i andre bransjer. De 10 strategiske grepene gir en omforent metode for å fatte slike vedtak både for bygg, renhold og andre risikoanskaffelser.

Disse grepene lanseres på et frokostmøte mandag 25. januar klokken 08.00, KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gt. 9, Oslo (Kommunenes Hus).

De strategiske grepene og ytterligere informasjon blir lagt ut på samarbeidmotsvartokonomi.no (smsø.no)

Mer informasjon og påmelding.

Sak hentet med tillatelse fra unio.no